زمان و تاریخ مصاحبه به تفکیک نام کاربری ارائه شده به اولیا

تاریخ مصاحبه و پیمایش علمی دبیرستان دخترانه اسوه اعلام شد

اطلاعیه ها

چنانچه دانش آموزان در مسابقات علمی جشنواره ها المپیاد ها مسابقات فرهنگی هنری ورزشی رتبه های حائز اهمیت آورده اند لطفا روز مصاحبه همراه خود داشته باشند

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هفته اول اردیبهشت

m9999 07

m9999 08

m9999 09

m9999 10

m9999 11

m9999 12

m9999 13

m9999 14

m9999 15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هفته دوم اردیبهشت

karbari jadid 01

karbari jadid 02

karbari jadid 03

karbari jadid 04

karbari jadid 05

karbari jadid 06

karbari jadid 07

karbari jadid 08

karbari jadid 09