طرح شماره دو هیئت قرآنی

طرح های کل سال تحصیلی

هدف اصلی :آشنایی بیشتر با خداوند و ائمه(ع)

سایر اهداف مورد نظر:شرکت و بهره برداری کلیه دانش آموزان از مراسم آغازین ار ۹۰٪ به ۹۵٪ انتقال یابد.

نام طرح:هیئت قرآنی                           عنوان طرح:تربیتی                  دایره شمول:کل دانش آموزان                         مدت زمان اجرا:کل سال تحصیلی

ردیف عنوان پروژه گونه
(روش اجرا)
(با چه چیز)امکانات مادی
ونیروی انسانی لازم
(چه کسی)مسئول یا
مسئولین پیگیری
(کجا و چه وقت)مکان لازم
و محدوده زمانی اجرا
ملاک و معیار
(ارزشیابی)
نحوه ارزشیابی میزان موفقیت
به درصد
۱ عبادی اختصاص یک روز از برنامه صبحکاه به آن(زیارت عاشورا و عهد و ...) با استفاده از کتاب دعا و نوار ضبط با یکی از همکاران یا دانش آموزان) مدیر و معاون پرورشی و سایر معاونین فضای باز مدرسه شرکت کلیه دانش آموزان نظرخواهی و درخواست نمره از همکاران  
۲ فجر صبحگاهی دادن قرآن های کوچک به تک تک دانش آموزان کتاب قرآن کوچک و نوار ضبط مدیر و معاون پرورشی و سایر معاونین حیاط مدرسه-صبح ها شرکت کلیه دانش آموزان نظرخواهی و درخواست نمره از همکاران   
۳ کلاس های ادبیات فارسی از اول مهر همکاری دبیر مربوطه و کتاب اضافه مدیر و معاونین و مشاور در مدرسه از اول مهر شرکت کلیه دانش آموزان نظرخواهی و درخواست نمره از همکاران  
دبیرستان دخترانه اسوه
بنر مارگاریتا
برای اطلاع از آخرین خبرها در خبرنامه سایت خبری نگاه عضو شوید .