ارتباط ؛خیابانی دوطرفه

ارتباط ؛خیابانی دوطرفه

اطلاعیه مشاوره تربیتی

قبل از ارئه مطالب یا مفاهیم با دانش آموزان ارتباط برقرار کنید.


وقتی می خواهیم مطالب یا مفاهیمی را در کلاس به دانش اموزان انتقال دهیم ،قبل از ارئه مطالب یا مفاهیم ، لازم است با نگاهی محبت امیز ، لبخند ، تعریف خاطره، پرسیدن چیستان ، یا بیان لطیفه، ارامش درونی را در دانش آموزان ایجاد وزمینه ارتباط درست وصحیح را در آنان ایجاد کنیم،زیرا تا ارتباط برقرار نباشد، اگر بهترین مطالب علمی واموزنده را در کلاس ارائه کنیم ، روی دانش اموزان تاثیر نخواهد داشت.
موضوعات در فضای کلاس معلق می مانند وتلاش وحرص خوردنمان در تفهیم مطالب بی فایده خواهد بود.

 

دبیرستان دخترانه اسوه
بنر مارگاریتا
برای اطلاع از آخرین خبرها در خبرنامه سایت خبری نگاه عضو شوید .