وظایف معاون آموزشی

اطلاعیه شماره سه

شرح وظایف معاون آموزشی

 

 


شرح وظایف معاون آموزشی:

 •   رسیدگی به برنامه انضباطی روزانه:
 • پوشش – رفتار – تخلفات و اختلافات بین دانش آموزان – تأخیر ورود و تعجیل خروج – اخراج از كلاس و ... با حضور فعال در ساعات تفریح خصوصا و دیگر ساعات در محوطه مدرسه       
 •   انتصاب نماینده كلاس یا گروههای انضباطی دانش آموزان با مشورت معلمین
 •  پاسخگویی مراجعات حضوری یا تلفنی و ارجاع به مسئول مربوطه
 •  گردانندگی دفتر مدرسه و رفع نیازهای جاری دبستان و كلاسها و ....
 • رسیدگی به امر نظافت مدرسه با استفاده از نیروهای موجود ( مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتی ، ایمنی مدرسه و دانش آموزان ، اعمال كوششهای مستمر به منظور پیشگیری از بروز ضعف و كمبود در این زمینه ها چاره جویی نارسایی ها در هر مورد و فراهم كردن موجبات كمكهای اولیه و درمان در موارد لازم و هماهنگی با بهداری)
 •   تنظیم برنامه های ملاقات معلمان با اولیاء
 •   برگزاری امتحانات، تدوین صورتجلسات امتحانی و همكاری در ثبت نمرات و اعلام نتایج امتحانات در هر ترم
 •   برگزاری مراسم صبحگاه به همراه مربیان تربیتی
 •  نظم كلاسها در زمان تعیین شده و مراقبت از تشكیل كلاسها
 •   برگزاری ساعات نماز جماعت با هماهنگی مربی تربیتی
 •   حضور و غیاب دبیران و مراقبت از امضاء دبیر مربوطه ثبت تأخیر و تعجیل كاركنان و مرخصیهای مختلف (استعلاجی استحقاقی، ساعتی، اضافه كار و ...)
 •   تأمین نیازهای تداركاتی مدرسه به كمك نیروهای موجود
 •   نظارت بر كار دفترداران جهت انجام بموقع امور دفتری
 •   نظارت و كنترل سرویس رفت و آمد دانش آموزان و تعیین نماینده برای سرویس ها
 •   پاسخگویی به موارد عندالزوم
 •  یادداشت نمودن موارد انضباطی و موارد تشویقی دانش آموزان در دفاتر مربوطه
 •  نوشتن لیست دفتر حضور و غیاب كاركنان
 •  كنترل پوشه حضور و غیاب دانش آموزان و ارائه گزارش لازم به مدیریت محترم مدرسه و آگاه ساختن بموقع اولیاء آنان
 •   حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز كار مدرسه و خروج بعد از دانش آموزان
 •   كوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی كاركنان ، دانش آموزان و اولیاء محترم دانش آموزان وهمچنین آشنا كردن ایشان با مسائل مذهبی و اخلاقی
 •   شركت در شوراها و جلسات با نظر مدیر مدرسه و همكاری كامل در اجرای برنامه ها و خط مشی های اجرایی مصوب
 •   شناسایی دانش آموزانی كه ناهنجاری های رفتاری دارند و اقدام در جهت رفع مشكلات آنان از طریق مراجع ذیربط با اطلاع مدیر مدرسه
 •   اداره كلاس در غیاب معلم مربوطه
 •   همكاری با دیگر معاونین مدرسه در انجام وظایف مربوط
 •   كنترل لیست اموال – شماره گذاری و وارد نمودن اموال جدید خریداری شده یا اهداء شده در دفتر اموال مدرسه
 •   همكاری با مدیر مدرسه و اشتراك مساعی در انجام وظایف مدیر
 •  نظارت و همكاری برای امر ثبت نام و تنظیم دفاتر آمار ـ اموال- امتحانات و نگه داری سوابق و اسناد و مدارك
 •   كنترل لیست اموال موجود در انبارهای مدرسه و رسیدگی به امور مربوطه
 •  تهیه و تنظیم گزارش های لازم از وقایع و اتفاقات جاری در مدرسه و ارائه گزارش به مدیریت محترم مدرسه
 •   نظارت بر حسن انجام كار دیگر كاركنان مدرسه و همكاری با آنان در حسن اجرای برنامه های مربوطه
 •   نظارت و شركت در اردوهای داخل و خارج مدرسه
 •   مراقبت بر فعالیتهای آزاد دانش آموزان در ساعات تفریح و مواقع دیگر
 •   نظارت بر فعالیتهای خدمتگزاران – سرایدار و نگهبان مدرسه
 •   به عهده گرفتن وظایف كادر اداری مدرسه در غیاب آنان
 •   حضور در مدرسه بصورت تمام وقت و رسمی در طول سال تحصیلی و لزوماً برای مواقع اضطراری
 •  تحویل مكاتبات اولیاء با مدرسه و بالعكس ، دریافت مبالغ شهریه و ... و ارائه رسید مالی در غیاب مدیر مالی مدرسه
 •  كسب اطلاع و آگاهی از سیستم دفتر داری ، بایگانی ، كپی، ثبت نمرات و ...
دبیرستان دخترانه اسوه
بنر مارگاریتا
برای اطلاع از آخرین خبرها در خبرنامه سایت خبری نگاه عضو شوید .