تمامی رخداد ها

راه یابی دانش آموزان دبیرستان دخترانه اسوه به مرحله کشوری

افتخار آفرینی دانش آموزان کیانا کتیرایی و پریناز شیرازی و صبا مظهری در رشته نشریه الکترونیک و تصویرسازی

 • 08 خرداد 1399
 • دبیرستان دخترانه اسوه
 • اصفهان،بلوار دانشگاه اصفهان،نبش درمانگاه صدرا،کوچه موذن صفایی،دبیرستان متوسطه اول اسوه

راه یابی دبیرستان دخترانه اسوه به مرحله جهانی مسابقات روبوکاپ

افتخار آفرینی دانش آموز عزیز دبیرستان دخترانه اسوه، مبینا معصومی «اندیشه چهار»را در مسابقات روبوکاپ و راهیابی ایشان به مرحله جهانی در کشور کانادا را تبریک و شادباش می گوییم.

 • 08 خرداد 1399
 • دبیرستان دخترانه اسوه
 • اصفهان،بلوار دانشگاه اصفهان،نبش درمانگاه صدرا،کوچه موذن صفایی،دبیرستان متوسطه اول اسوه

کسب رتبه دوم کشوری بخش علوم و معارف جشنواره تبیان توسط دبیرستان دخترانه اسوه

کسب رتبه برگزیده کشوری توسط دانش آموزان سلما خسروی، آیناز محمد سلطانی و شیما لطفی در بخش علوم زیستی جشنواره تبیان را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک میگوییم.

 • 08 خرداد 1399
 • دبیرستان دخترانه اسوه
 • اصفهان،بلوار دانشگاه اصفهان،نبش درمانگاه صدرا،کوچه موذن صفایی،دبیرستان متوسطه اول اسوه

کسب رتبه دوم کشوری بخش علوم و معارف جشنواره تبیان توسط دبیرستان دخترانه اسوه

کسب رتبه دوم کشوری توسط دانش آموز رامیلا مهراد در بخش علوم و معارف جشنواره تبیان را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک میگوییم.
امید است با تلاش و همت بلند در تمام عرصه های زندگی موفق و پیروز باشند

 • 08 خرداد 1399
 • دبیرستان دخترانه اسوه
 • اصفهان،بلوار دانشگاه اصفهان،نبش درمانگاه صدرا،کوچه موذن صفایی،دبیرستان متوسطه اول اسوه

اسامی دانش آموزان راه یافته به مرحله سوم آزمون پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان راه یافته به مرحله سوم آزمون پیشرفت تحصیلی دبیرستان دخترانه

 • 08 خرداد 1399
 • دبیرستان دخترانه اسوه
 • اصفهان،بلوار دانشگاه اصفهان،نبش درمانگاه صدرا،کوچه موذن صفایی،دبیرستان متوسطه اول اسوه

کسب رتبه اول در جشنواره نوجوانان خوارزمی پایه نهم

کسب رتبه دوم در جشنواره نوجوانان خوارزمی پایه نهم

 • 29 مرداد 1396 - 29 فروردين 1397
 • دبیرستان دخترانه اسوه
 • اصفهان،بلوار دانشگاه اصفهان،نبش درمانگاه صدرا،کوچه موذن صفایی،دبیرستان متوسطه اول اسوه

رویداد های آینده